Tuna Yapı Cephe Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.  İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki -2.katta 1 adet,-1.katta 2 adet, giriş katta 3 adet, 1.kat proje katında 2 adet,2.katta 2 adet, bina dış cephesinde 2 adet ve otopark katında 1 adet olmak üzere toplamda 13 adet güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Barbaros Mah. Barbaros Cad. N:217  /1 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir info@tunayapi.com.tr     e-posta adresine iletebilirsiniz.